'

De drie Sint-Amandsbasisscholen uit Kortrijk zijn gegroepeerd in één schoolbestuur, de VZW SABKO (Sint-Amandsbasisscholen Kortrijk).

Op die manier willen de drie katholieke basisscholen krachten en expertise bundelen van uit een gemeenschappelijk streven :
kwalitatief eigentijds onderwijs van uit een christelijke inspiratie.

Schoolbestuur
Onze basisschool maakt deel uit van het Schoolbestuur VZW SABKO :
Sint-Amandsbasisschool Noord directeur Johan Schietgat
Sint-Amandsbasisschool Zuid directeur Jan Luts
Sint-Amandsbasisschool Pius-X directeur David Desmet

Scholengemeenschap
Onze basisschool maakt deel uit van de Scholengemeenschap SABKO (Sint-Amandsbasisschool Kortrijk)
Sint-Amandsbasisschool Noord – Kollegestraat 8, 8500 Kortrijk
Sint-Amandsbasisschool Zuid – Krysantenlaan 6, 8500 Kortrijk
Wielewaallaan 26, 8500 Kortrijk
Sint-Amandsbasisschool Pius-X
Sint-Elooisdreef 56a, 8500 Kortrijk

Onze visie op onderwijs en opvoeding
De ‘Opdrachtverklaring van het Katholiek Basisonderwijs’ en het evangelie vormen de fundamenten van onze visie op onderwijs en opvoeding. De blijvende zorg voor de gelovige opvoeding van jonge mensen staat bij ons hoog in het vaandel. We willen leerlingen gevoelig maken voor de grote menselijke waarden: het Goede, het Ware, het Schone.

Bovendien nemen we onze onderwijsopdracht heel ernstig: we willen onze kinderen inwijden in de verschillende componenten van onze cultuur en hen begeleiden in hun groeiproces met oog voor alle domeinen van de persoonlijkheid.
Elk kind afzonderlijk met zijn of haar eigen mogelijkheden en beperkingen telt mee en we verliezen het leerbedreigde kind geenszins uit het oog.

Zo krijgen kinderen gaandeweg zicht op de werkelijkheid en geven vorm aan hun eigen leven. Ze groeien in zelfstandigheid en dragen op hun beurt bij tot een wereld waar mensen in vrede en met respect voor elkaar samenleven. De samenwerking tussen de leerlingen, leerkrachten en alle andere participanten van de schoolgemeenschap is een voortdurende zorg voor allen die bij onze opvoedings- en onderwijsopdracht betrokken zijn.

Raadpleeg hier het Schoolreglement Krysantenlaan

Raadpleeg hier het Schoolreglement Wielewaallaan

Historiek

Le Collège de Courtrai (1833-1886)

Tussen 1833 en 1847 groeide het aantal vrije instellingen (voor jongens) aan tot 53, waarvan 19 bisschoppelijke colleges en 8 kleine seminaries. Le Collège de Courtrai was er één van …

Sint-Amandsbasisschool Zuid

is de voortzetting van de vroegere Sint-Jan Berchmansschool die in 1931 (1932) werd opgericht door E.H. M. Dejonghe, de geestelijke directeur van de Broeders Van Dale. Even neuzen in de historiek van onze basisschool ?

De Heilige Amandus is onze Patroonheilige.

Wij vieren zijn naamfeest op 6 februari.

In 1872 werd het ‘Collège de Courtrai’ omgedoopt in ‘Collège Saint-Amand’. De keuze van ‘de Apostel van Vlaanderen’ tot patroonheilige was voor de hand liggend daar het college gevestigd was in de gebouwen van de vroegere Sint-Amandsproosdij. Omtrent het leven van de Heilige Amandus zijn verscheidene zaken met een hoge graad van zekerheid gekend omdat verschillende bronnen, die niet op elkaar teruggaan, dezelfde informatie verstrekken.