Beste ouders,                                                                                                                                              donderdag 19 maart

Ons land maakt misschien wel één van de ergste crisissen door in decennia. In zo’n periode is het belangrijk dat we én solidair zijn met elkaar én de regels naleven die worden voorgeschreven door experts.

We staan dan ook heel graag klaar voor de mensen die ons nodig hebben. De minister van onderwijs is (eindelijk) duidelijk geweest over wie wij mogen opvangen. Onder deze mail vinden jullie de richtlijnen van het ministerie.

Voor de ouders die hieraan voldoen, staan we ook volgende week paraat. Volgende week zijn er wel geen warme maaltijden meer voorzien.

Wie volgende week opvang nodig heeft voor zijn/haar kinderen én voldoet aan de voorwaarden van de minister, stuurt zo snel mogelijk een mailtje naar basis@saz.be. Je vermeldt er best bij om welke dagen het gaat. Zo kunnen we ook voor volgende week een planning opstellen.

Hou jullie goed!

Jan Luts, directeur

Voor wie moet je opvang voorzien?

  • Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteer je meteen de ouders. Je brengt het kind onder in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.
  • Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, blijf daarover als school in dialoog gaan met ouders. Bij gerede twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen. Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je opvang op school voorziet:

1.      Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan … Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.

2.     Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten dus opgevangen worden. De overheid informeert zo snel mogelijk onder welke modaliteiten dat kan.

3.     Voorzie ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Als school kan jij het best inschatten over wie dat gaat. Voor deze kinderen is opvang thuis geen veilige optie. Zij moeten dan ook kunnen rekenen op de soepelheid van scholen. Ga daarover in overleg met het CLB en de ouders.

 

 

Kortrijk, 14 maart 2020

CORONA UPDATE ❗️❗️❗️

Beste ouders,

indien er ouders zijn die noodgedwongen gebruik willen maken van de opvang op school (zie mailtje gisteren of brief vorige post), gelieve dit te doen voor zondagnamiddag 17.00u. Zo kan de school alles goed organiseren.

Kortrijk,13 maart 2020

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. 

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst. Je houdt je kinderen het best thuis. (Tip: misschien kan U onderling afspreken wie voor opvang kan zorgen.) We blijven echter de opvang verzekeren in uiterste nood. Ook het H.Hart blijft voor en na school voorzien in opvang voor wie dit echt nodig heeft.

Indien u echt geen oplossing vindt, kan u mailen naar school (basis@saz.be ) met vermelding van naam van uw kind, de klas en de datum/data waarop u opvang wenst. Dit alles voor de veiligheid van uw kind.

Kinderen met ziektesymptomen mogen in geen geval naar de opvang op school komen!

Drie weken geen lessen en daarna 2 weken paasvakantie… dat wordt voor vele kinderen een probleem. Daarom gaan de leerkrachten dit weekend en maandag aan de slag om een pakketje samen te stellen. Daarin zal staan wat de leerlingen kunnen doen voor verschillende vakken tijdens de komende periode. Er zal ook opstaan waar de leerlingen het best niet mee beginnen in de komende weken. Er zullen ook verbetersleutels worden meegegeven en er kunnen taken klaargezet worden op Bingel. 

Doordat we vandaag en gisteren pedagogische studiedag hadden, hebben veel kinderen hun boeken niet mee naar huis. Daarom kunnen ze maandag 16 maart 2020 tussen 16u30 en 18u30 hun boeken en schriften komen ophalen op school. De pakketjes die de leerkrachten zullen hebben voorbereid, zullen dan ook beschikbaar zijn. 

Gelieve je mailbox en/of sociale media (facebook,…) in de gaten te houden voor eventuele updates.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts. 

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus 

Meer informatie?

Met vriendelijke groeten,

Jan Luts, directeur

0478 97 96 12

Jan.luts@saz.be

ontwerp en realisatie : mmix