SCHOOLRAAD

Schoolraad
In gesubsidieerde scholen zijn sinds 1 april 2005 de participatieraden vervangen door schoolraden.

Een schoolraad is een inspraakorgaan dat in elke school verplicht is. In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig.
De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt.
Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid en een overlegbevoegdheid. De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen. Verkiezingen voor deze schoolraden gebeuren om de vier jaar.

Contact : katrien.hanssens@sabko.be

Download hier het huishoudelijk reglement.

Ledenlijst

Katrien Hanssens (voorzitter, leerkracht)

Jan Luts (directie)