DAGINDELING KRYSANTENLAAN

07.00 uur: voorschoolse opvang (toeMAATje)

08.10 uur: toezicht op de speelplaats
08.45 uur: aanvang van de lessen
10.25 uur: speeltijd
10.40 uur: hernemen van de lessen
11.50 uur: belteken – einde van de lessen
11.55 uur: huisrijen / middagmaal / middagpauze

na de middag
13.10 uur: aanvang van de lessen
14.50 uur: speeltijd
15.05 uur: hernemen van de lessen
15.55 uur: belteken – einde van de lessen
16.00 uur: huisrijen / opvang, naschoolse activiteit of studie
(op vrijdag eindigen de lessen al om 15.00 uur)

Maandmenu Krysantenlaan

Klik hier

Indien nodig kunnen de kinderen ’s middags overblijven. Zij kunnen op school een warme maaltijd gebruiken (aangeleverd door een cateringbedrijf) of een broodmaaltijd (meegebracht van thuis). Het volstaat dat de kinderen bij de aanvang van de lessen hun naam opgeven aan de juf of de meester. Enkel de leerlingen die een broodmaaltijd gebruiken, brengen zelf een drankje mee (liefst in een drinkbus). In het raam van milieu-educatie promoten we het gebruik van brooddozen. Dank zij de samenwerking met het stadsbestuur (milieucharter) kunnen de leerlingen gratis over een brooddoos beschikken. Het gebruik van aluminium- of kunststoffolie kan niet meer worden toegestaan. 

Alle kinderen die over de middag op school blijven, betalen een vergoeding voor reftergebruik en middagopvang. In de prijs van een warme maaltijd is die vergoeding reeds inbegrepen. In het schoolreglement is een lijst met richtprijzen opgenomen.

Reglement Krysantenlaan

Onmiddellijk na de klasuren (om 16u op maandag, dinsdag en donderdag + op woensdag om 11u55 + op vrijdag om 15u) worden thuisrijen gevormd. Leerlingen die na schooltijd niet nablijven (maaltijd, opvang, studie of naschoolse activiteit) of niet met de fiets naar school komen of ook niet worden afgehaald,
moeten met één van de begeleide rijen mee. Niemand mag dus op eigen houtje huiswaarts keren.

Leerlingen die met de fiets komen, stallen hun fiets (slotvast) in de berging. Ze worden na schooltijd tot aan de poort aan het paviljoen begeleid.

Kinderen die afgehaald worden aan de schoolpoort bij het hoofdgebouw (Krysantenlaan) verzamelen in rij A.
Ze worden binnen het kwartier aan de schoolpoort afgehaald. Ze kunnen niet vertrekken vooraleer alle thuisrijen de speelplaats verlaten hebben en worden aan de schoolpoort opgehaald.

Dit geheel van afspraken wordt stipt nageleefd. Het komt de veiligheid ten goede.

Om verkeersdrukte te vermijden kan het ook zinvol zijn om om de auto achter te laten op de parking van het zwembad en uw kind zelf op te halen op de speelplaats. Er wordt gevraagd om op de inschrijvingskaart van uw kind het rijnummer voor ’s middags en ’s avonds te noteren.


RIJ A 

Leerlingen die (met de auto) afgehaald worden, moeten aansluiten bij rij A. Als de overige huisrijen de speelplaats verlaten hebben, wordt deze rij tot aan de schoolpoort begeleid. Pas dan kunnen de leerlingen mee met wachtende ouders, grootouders, … of moeten ze nog even nablijven tot ze worden opgehaald.

 


RIJ 1 – Burgemeester Gillonlaan

Mimosalaan,
overgestoken aan de B. Gillonlaan
tot aan de B. Mayeurlaan,
overgestoken aan de B. Mayeurlaan.


Rij 2 – Tulpenlaan

Azalealaan,
Tulpenlaan,
overgestoken aan Dr. Peelstraat,
overgestoken aan rond punt B.Gillonlaan.


Rij 3 -Ten Akkerdreef

Senator Coolestraat,
Dr. Peelstraat,
D. Camerlyncklaan,
overgestoken aan A. Devaerelaan
tot aan Ten Akkerdreef,
overgestoken aan kruispunt met Vierschaarstraat.


Rij 4 -Pirroen

Senator Coolestraat,
Dr. Peelstraat,
Deken Camerlyncklaan,
overgestoken aan de kerkweg
tot aan het kruispunt ‘Pirroen’ (Oudenaardsesteenweg – Beekstraat / Hugo Verriestlaan).


Rij 5 – Scheutistenlaan

Asterlaan,
voetweg langs het containerpark,
overgestoken aan de Maandagweg,
Sionlaan,
Scheutistenlaan,
overgestoken aan de verkeerslichten kruispunt Oudenaardsesteenweg en A. De Taeyelaan.


Rij 6 – Roggelaan

Asterlaan,
voetweg langs het containerpark,
Maandagweg,
overgestoken aan het rond punt aan de Maandagweg – Tarwelaan – Roggelaan –
Bad Godesberglaan.

Voor- en naschoolse opvang Krysantenlaan

Er is op school opvang vanaf 7.00 uur. Leerlingen die vóór 8.10 op school komen, moeten (!) zich steeds melden bij de begeleidster. Dan alleen staan de kinderen onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de begeleidster (verzekering) – in het andere geval blijven de ouders verantwoordelijk voor hun kind. De naschoolse opvang duurt tot 18.30 uur. Kinderen moeten ’s morgens aan hun leerkracht opgeven als zij ’s avonds in het toeMAATje moeten nablijven. In het belang van de veiligheid wordt de aanwezigheid van de kinderen steeds gecheckt.

Wij vragen ouders om uitsluitend gebruik te maken van de toegangsdeur (met codeklavier) aan de schoolparking van de Asterlaan. Ouders die voor hun kind gebruik maken van de opvang, krijgen via de begeleiders een toegangscode. We rekenen erop dat ouders discreet omgaan met de code en dat de deur steeds dicht wordt gemaakt.

Ook op woensdagnamiddag bieden we opvang aan op onze school tot 18u00. De kinderen kunnen warm of boterhammen eten over de middag.

Vakanties en snipperdagen

Op klasvrije dagen kan u voor buitenschoolse opvang terecht in:

• de Kinderclub H. Hart, Kleine Leiestraat 6, Kortrijk, tel. 056 25 64 24.

Neem steeds vooraf telefonisch contact op. De opvangverstrekker zal fis-cale attesten uitreiken in functie van de aangifte personenbelasting.

Via de website www.kortrijk.be/kinderopvang kan u kennismaken met het volledig aanbod in de regio en alle contactgegevens.