handige informatie

DAGINDELING WIELEWAALLAAN

07.15 uur
: voorschoolse opvang (H. Hart)
08.10 uur: toezicht op de speelplaats
08.45 uur: aanvang van de lessen
10.25 uur: speeltijd
10.40 uur: hernemen van de lessen
11.50 uur: belteken – einde van de lessen
11.55 uur: huisrijen / middagmaal / middagpauze
na de middag
13.10 uur: aanvang van de lessen
14.50 uur: speeltijd
15.05 uur: hernemen van de lessen
15.55 uur: belteken – einde van de lessen
16.00 uur: huisrijen / opvang, naschoolse activiteit of studie (op vrijdag eindigen de lessen al om 14.55 uur)
Maandmenu Wielewaallaan
Indien nodig kunnen de kinderen ‘s middags overblijven. Zij kunnen op school een warme maaltijd (aangeleverd door een cateringbedrijf) gebruiken of een broodmaaltijd (meegebracht van thuis). Het volstaat dat de kinderen om 8.30 hun naam opgeven aan de juf. Wie ‘s morgens te laat komt, kan over de middag geen warme maaltijd nemen. Voor de allerkleinsten geeft u best een geschreven berichtje mee. Alle kinderen die over de middag op school blijven, betalen een vergoeding voor reftergebruik en middagopvang. In de prijs van een warme maaltijd is die vergoeding reeds inbegrepen. Achteraan in het schoolreglement (zie beleid) is een lijst met richtprijzen opgenomen.  

Reglement Wielewaallaan

Onmiddellijk na de klasuren worden thuisrijen gevormd.  Leerlingen die na schooltijd niet nablijven of niet afgehaald worden moeten met één van de thuisrijen mee.  Niemand mag dus op eigen houtje huiswaarts keren. Kleuters komen niet met de fiets naar school.  Wij pleiten ervoor dat ook leerlingen uit 1 en 2 zoveel mogelijk te voet komen.  Fietsers worden hoe dan ook steeds vergezeld van een volwassene.  De fiets kan gestald en slotvast gemaakt worden.  In het kader van de verkeersveiligheid onderstrepen wij het groot belang van fietsen die technisch perfect inorde zijn.  Wij raden het dragen van fluorescerende kleding in het verkeer sterk aan en promoten het gebruik van fietshelmen. Ouders die hun kind met de auto brengen of ophalen rijden nooit op tot aan de schoolpoort maar parkeren de auto aan de straat.  Rollerskates, skateboard of steps zijn niet toegelaten.


RIJ 1 Kerkweg Kerkweg, dwarsen Beeklaan, dwarsen Gerstelaan, Frascatielaan, via wandelpad naar Bad Godesberglaan en daar overgestoken tot aan Maandagweg.


RIJ 2 – Roggelaan Wielewaallaan richting Roggelaan, Lijsterlaan, overgestoken aan de Roggelaan.


Rij 2 – Tulpenlaan Azalealaan, Tulpenlaan, overgestoken aan Dr. Peelstraat, overgestoken aan rond punt B.Gillonlaan.


Rij 3 – Baaistraat Wielewaallaan richting Baaistraat, overgestoken aan de Baaistraat.

Voor- en naschoolse opvang Wielewaallaan

Onze buitenschoolse opvang in de Wielewaal wordt integraal toevertrouwd aan en verzorgd door de ‘Kinderclub H.-Hart’. De begeleiding van de kinderen gebeurt door gekwalificeerd personeel. De kinderen kunnen er voorschools terecht vanaf 7.15 uur. Leerlingen die vóór 8.10 op school komen, moeten zich steeds melden bij de begeleidster. Dan en alleen dan staan de kinderen onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de begeleidster. Naschools is er opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 18.00 uur en net als vorig jaar ook op woensdagnamiddag (van 11.45 uur tot 18.00 uur). Een zelf meegebracht lunchpakket kan genuttigd worden in de opvang. De kinderen kunnen ook over de middag eerst thuis eten en pas na de middag aansluiten bij de opvang. De begeleiders van de opvang zorgen voor een gevarieerd en gepast ontspanningsaanbod. Voor de eerste inschrijving dient contact opgenomen te worden met de coördinatoren op het nummer 056 25 64 24 of per email kinderclub@h-hart.be. De opvangverstrekker zal fiscale attesten uitreiken in functie van de aangifte personenbelasting.

Vakanties en snipperdagen

Op klasvrije dagen kan u voor buitenschoolse opvang terecht in: • de “De Puzzel”, Condédreef 16 A, Kortrijk, tel. 056 24 42 82; • de Kinderclub H. Hart, Kleine Leiestraat 6, Kortrijk, tel. 056 25 64 24. Neem steeds vooraf telefonisch contact op. De opvangverstrekker zal fis-cale attesten uitreiken in functie van de aangifte personenbelasting. Via de website www.kortrijk.be/kinderopvang kan u kennismaken met het volledig aanbod in de regio en alle contactgegevens.